SC Rinde Mast SRL - bovine rasă de carne Aberdeen Angus


pe păşune ...

      viţeii...      taurul de prăsilă la vârsta de 3 ani..